Administraties

De bedrijfsadministratie is de financiële basis van elke onderneming.

Uw  administratie geeft u inzicht in de financiële positie van uw bedrijf dat stelt u in staat om adequaat op veranderingen te reageren.

Wij kunnen u op weg helpen bij het inrichten en beheren van uw administratie.

U heeft de keuze als ondernemer om uw administratie zelf te doen (online boekhouden)  of dit gedeeltelijk of geheel aan ons uit te besteden.

Voor uw eigen behoefte kunnen wij  tussentijdse rapportages, prognoses(vooruitblik) en begrotingen genereren, hierdoor krijgt u inzicht in de actuele stand van zaken.

Wat gaat er goed en wat kan beter?

Wij stellen ons  hierbij op als u sparringpartner en gaan  met u op zoek naar de juiste keuzes om de zwakten in uw organisatie te ondervangen en de sterkten te optimaliseren.

Elk jaar ontvangt u de jaarrekening zo kunt u aan de verplichting voldoen om    uw kredietverstrekkers en andere crediteuren, maar ook uw personeel en de Belastingdienst inzage geven in de financiële positie van uw bedrijf.

Een andere belangrijke activiteit van Quantum Administraties &  Advies   is het optimaal regelen van uw financiën, zodat u niet teveel belasting betaalt.

Quantum Administraties & Advies